International Journal of Finance and Digitalization  

Mualliflarga

Taqdim etish shartlari

Chop etish tartibi

Mualliflik huquqi

Jurnal

Jurnal haqida

Yangi son

Bo'limlar

Arxiv

Moliya va g`aznachilik

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Умумтаълим мактабларини молиялаштиришда хусусий маблағлардан фойдаланишнинг аҳамияти

М.Шарапова

Корпоратив тузилмаларда моливий рискларни баҳолаш методлари

Ж.Қурбонов

Investitsiyalar

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Ҳудудлар инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланиш

Э.Носиров

Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Корхоналарнинг хўжалик фаолияти самарадорлиги таҳлили

М.Абдужаборова

Qimmatli qog‘ozlar bozori

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Thе impоrtancе оf sоvеrеign bоrrоwing by dеvеlоping cоuntriеs fоr invеstmеnt prоjеcts as an еxamplе оf Uzbеkistan

Khamidulla KHОLIKОV

Акциядорлик жамиятларининг капитал бозоридаги иштирокини такомиллаштириш

М.Валиева

Bank ishi va monetar siyosat

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Тижорат банкларида жисмоний шахсларни кредитлашнинг методологик асослари ва уни такомиллаштириш

И.Қуллиев

Тижорат банкларининг институционал инвестор сифатидаги фаолияти

М.Султанов

Ўзбекистон тижорат банклари кредитларининг барқарор ўсишини таъминлаш масалалари

Х.Ахмедов

Инвестиционное кредитование за счёт средств международного банка реконструкции и развития

Б.Султонмуродов

Soliq va soliqqa tortish

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари

Н.Сафарова

Moliyaviy menejment

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Корхоналарда молиявий бошқарув тизимини самарадорлигини ошириш

Т.Эрматов, Ф.Илхомжонова

Акциядорлик жамиятларида стратегик менежмент тизимини самарали ташкил этиш масалалари

Т.Эрматов

Raqamli iqtisodiyot

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Baholash faoliyatida sun’iy intellektdan foydalanish istiqbollari

A.Karimov, S.Qosimov

 

 

 Bosh sahifa       Bog'lanish     Yangi son     Maqola yuborish

International Journal of Finance and Digitalization, 2023

ISSN: 2181-3957

ISSN: 2181-3957

Vol. 2 Issue 03, 2023

 

 

 

 

 

International Journal of Finance and Digitalization, 2023

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yil 2 noyabrda №046386 raqamli ruxsatnoma berilgan.

2023

1-son

2-son

3-son

4-son

2022

1-son

2-son

O'zbekiston matbuot va axborot agentligining 046386  raqami guvohnomasi bilan OAV sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan.

 ISSN: 2181-3957
Elektron pochta: ijfduz@gmail.com Tel.: (97) 100-72-55.

 

 

Tahririyat

Tahririyat a'zolari

E'lonlar

Bog'lanish