International Journal of Finance and Digitalization  

Mualliflarga

Taqdim etish shartlari

Chop etish tartibi

Mualliflik huquqi

Jurnal

Jurnal haqida

Yangi son

Bo'limlar

Arxiv

Moliya va g`aznachilik

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Revenue Potential of Local Budgets: Peculiarities and Problems of Formation in Modern Conditions

Sh.Musalimov

Давлат бюджетига қўшимча даромадлар аниқлаш механизмини такомиллаштириш

К.Усмонов

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш долзарб масалалари

Р.Н.Имомов

Пенсия рискларини актуар баҳолашнинг назарий ва амалий аҳамияти

Ж.Турсунов

Пенсия таъминоти тизимининг ўзига хос хусусиятлари

А.Эшбоев

Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимидаги ислоҳотлар

Ж.Мирсаатов

Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти – фуқароларнинг пенсия ёшига етганда қўшимча моддий таъминот манбаи

Н.Рахмонов

Pensiya ta’minoti tizimini isloh qilish va takomillash tirish yo‘llari

O.Alibekov

Кичик бизнес корхоналарида молиявий риск-менежментини самарали ташкил этиш усуллари хусусида

Х.Джамалов

Ижтимоий инфратузилмани молиялаштиришда хусусий инвесторлар иштрокини ошириш масалалари

Н.Шавкатов

Корпоратив бирлашишлар ва қўшиб олишлар – бизнес йириклашувининг асоси

А.Ботиров

Transparency of sovereign wealth funds

I.Jumaniyazov

Sug`urta ishi

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Страхования рисков частного и малого предпринимательства

К.Каримова

Трансформация накопительных видов страхования в пенсиное страхования

А.Б.Абирколов

Страхование инвестиционных рисков

М.Хакимзода

Soliq va soliqqa tortish

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш назарий моделларининг илмий таҳлили

Ш.Қиёсов

Bank ishi va monetar siyosat

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Замонавий гаров механизмининг эмпирик таҳлили

Д.Абдикаримова

Тижорат банклари мижозларининг қониқишларини баҳолашнинг аҳамияти

О.Рўзиева

Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини таъминлашнинг методологик ва ҳуқуқий асосларини ўзига хос хусусиятлари

Б.Избосаров

Qimmatli qog‘ozlar bozori

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Капитал бозорини ривожлантириш иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш омили

С.Элмирзаев, М.Узоков, Д.Юсупов

Ўзбекистон фонд бозорининг жорий ривожланиш ҳолати ва истиқболлари

А.Каримов

Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni amaliyotda qo‘llash zaruriyati

O.Ikromova

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish orqali iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish

O.Narzullayeva

Menejment va marketing

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Korporativ boshqaruvda korxonaning innovatsion strategiyasini shakllantirishning xususiyatlari

S.Elmirzayev, A.Asatullayev

Содержание и понятийная определённость концепции корпоративного управления

М.Тешабоев

Oilaviy biznes boʻyicha xalqaro amaliyot tahlili

M.Toshpo‘latov

Стратегии интеграционного развития корпораций

А.Бегимов

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishning nazariy jihatlari

S.Xolmurodov

 

 

 Bosh sahifa       Bog'lanish     Yangi son     Maqola yuborish

International Journal of Finance and Digitalization, 2022

ISSN: 2181-3957

ISSN: 2181-3957

Vol. 1 Issue 02, 2022

 

 

 

 

 

International Journal of Finance and Digitalization, 2022

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yil 2 noyabrda №046386 raqamli ruxsatnoma berilgan.

2022

1-son

2-son

3-son

4-son

5-son

6-son

O'zbekiston matbuot va axborot agentligining 046386  raqami guvohnomasi bilan OAV sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan.

 ISSN: 2181-3957
Elektron pochta: ijfduz@gmail.com Tel.: (97) 100-72-55.

 

 

Tahririyat

Tahririyat a'zolari

E'lonlar

Bog'lanish